בטיחות בעבודה עם מלגזה חשמלית

מלגזה חשמלית היא כלי רכב ממונע המשמש להעמסת מטען והובלתו למרחקים קצרים או בינוניים. המלגזה עושה שימוש בזרועות פלדה המוכנסות מתחת למטען, היא מייעלת את התנועה של חלפים וחלקים כבדים והיא נחשבת ציוד הכרחי בענפי התעשייה והמסחר. יחד עם זאת, ניצול היתרונות של המלגזה הוא פונקציה של שמירה על כללי הבטיחות.
אי שמירה על כללי הבטיחות חושפת את המפעיל לשורה ארוכה של סיכונים פוטנציאליים. בתחום הסיכונים הכימיים ניתן למנות אלרגיות ומחלות עור עקב המגע עם הדלק, מחלות עיניים וחנק בשל שריפה לא שלמה של דלק פחמימני הנפלט מצינור הפליטה. בקטגוריה של סיכונים פיזיקאליים נוצרות בעיות שמיעה כתוצאה מרמת הרעש של מלגזות דיזל, פגיעה בעמוד השדרה וכן הלאה. בנוסף, ישנם סיכונים ארגונומיים ותאונות.

Continue reading